[{"id":"1","G1":"´╗┐Tekshiruvchi organlarning faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Respublika Kengashining reja-tizimi asosida o`tkazilgan tekshirishlar soni","G2":"80\r"},{"id":"2","G1":"O`tkazilgan seminar-mashg'ulotlar va profilaktika ishlari","G2":"2470\r"},{"id":"3","G1":"Temir yo'l transportida tashishlar xavfsizligini ta'minlash bilan bog`liq korxonalarning ishtirok etgan xodimlari soni","G2":"17551\r"},{"id":"4","G1":"Temir yo'l transporti sohasida tashishlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ishlab chiqilgan me'yoriy hujjat soni","G2":"2\r"},{"id":"5","G1":"Temir yo'l transportida ko'rsatayotgan faoliyatini litsenziyalash uchun kelib tushgan arizalar soni","G2":"12\r"},{"id":"6","G1":"Berilgan litsenziyalar soni ","G2":"9\r"},{"id":"7","G1":"Texnik shartlar bo'yicha taqdim etilgan xulosalar soni","G2":"13\r"},{"id":"8","G1":"Temir yo'l transporti sohasida ta'mirlash qoidalari bo`yicha taqdim etilgan xulosalar soni","G2":"20\r"},{"id":"9","G1":"Temir yo'l transportida tashishlar xavfsizligini ta'minlash savollari bo`yicha ommaviy axborot vositalarida chiqishlar","G2":"47\r"},{"id":"10","G1":"","G2":"\r"},{"id":"11","G1":"","G2":"\r"},{"id":"12","G1":"","G2":"\r"},{"id":"13","G1":"","G2":"\r"},{"id":"14","G1":"","G2":"\r"},{"id":"15","G1":"","G2":"\r"},{"id":"16","G1":"","G2":"\r"},{"id":"17","G1":"","G2":"\r"}]