Tekshiruvchi organlarning faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Respublika Kengashining reja-tizimi asosida o`tkazilgan tekshirishlar soni;80 O`tkazilgan seminar-mashg'ulotlar va profilaktika ishlari;2470 Temir yo'l transportida tashishlar xavfsizligini ta'minlash bilan bog`liq korxonalarning ishtirok etgan xodimlari soni;17551 Temir yo'l transporti sohasida tashishlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ishlab chiqilgan me'yoriy hujjat soni;2 Temir yo'l transportida ko'rsatayotgan faoliyatini litsenziyalash uchun kelib tushgan arizalar soni;12 Berilgan litsenziyalar soni ;9 Texnik shartlar bo'yicha taqdim etilgan xulosalar soni;13 Temir yo'l transporti sohasida ta'mirlash qoidalari bo`yicha taqdim etilgan xulosalar soni;20 Temir yo'l transportida tashishlar xavfsizligini ta'minlash savollari bo`yicha ommaviy axborot vositalarida chiqishlar;47 ; ; ; ; ; ; ; ;